Detail Santri SMP-SMA Pondok Pesantren Baitul 'Izzah Nusantara

Nama Santri:HADI PERMANA
Jenis Kelamin:L
Kelas:X
Alamat:Jl. Sukagalih Gg. H. Gozali RT 04/05
Hobi:Olahraga
Cita-cita:Ustadz