Detail Santri SMP-SMA Pondok Pesantren Baitul 'Izzah Nusantara

Nama Santri:RISMI LEGA ZAKIYAH
Jenis Kelamin:P
Kelas:VIII
Alamat:Kp. Ciela RT/RW 08/02 Desa Sirnajaya Kec. Cisurupan Kab. Garut
Hobi:
Cita-cita: